MOSZ

Elnöki köszöntő

moszDr. Gémesi György köszöntője

tovább

Szövetségünkről

A MÖSZ legfőbb feladata az önkormányzati érdekek képviselete, megjelenítése és védelme.

tovább

Belépés a szövetségbe

Hasznos információk a Szövetségbe történő belépéshez

tovább

Hírek

„Let Me Vote” konferencia Brüsszelben, Gémesi György bevezető előadásával

A Régiók Bizottsága (CoR), az Európai Polgári Kezdeményezés, valamint európai és civil szervezetek együttműködésével választójog és részvételi demokrácia Európában címmel rendeztek konferenciát, panelbeszélgetést Brüsszelben, ahol a Régiók Bizottságát képviselve Gémesi György köszöntötte a résztvevőket és bevezető előadásában kiemelte annak jelentőségét, hogy az uniós polgárok részt vegyenek az Európai Unió életében, nem utolsósorban a lakóhelyük szerinti országukban is.

Erre vonatkozóan utalt arra, hogy idén a januári plenáris ülésen általa kidolgozott saját kezdeményezésű CoR vélemény került elfogadásra Brüsszelben az uniós polgárság erősítése, az uniós polgárok választójogának támogatása kérdéskörében, amely tagállami helyi és regionális CoR tagok, uniós szervezetek és intézmények képviselőivel folytatott széleskörű egyeztetések eredményeként valósult meg.

A hivatkozott CoR véleményben már megfogalmazódott az a javaslat, amely a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával a tagállamokat ösztönzi az uniós polgárság választójoga gyakorlásához a helyi önkormányzati választásokon túl a regionális választásokon való részvétel lehetőségének biztosítására.

2013. januárban indult el a „Let Me Vote” (engedj szavazni) kezdeményezés aláírásgyűjtése az Európai Bizottság Európai Polgári Kezdeményezés honlapján. A december 3-án tartott „Let Me Vote” konferencia az uniós polgárok választójoga szélesítésének kérdéskörét vitatta meg interaktív párbeszéd keretében.

A kezdeményezés a szavazáshoz való jogra koncentrál, az uniós polgárok választójogának kiterjesztését célozza, amelynek értelmében a lakóhely szerinti tagállamban élő uniós polgár minden politikai szintű (helyi, regionális és országgyűlési) választáson részt vehessen, és szavazati jogát gyakorolhassa. Ezt a polgári kezdeményezést is legalább egymillió uniós polgárnak szükséges támogatnia, hogy az uniós intézmények a 28 tagállammal együtt tárgyalási napirendre tűzzék a jövőben a témakört megvitatni.

 


Az európai polgári kezdeményezés jogalkotási javaslat előterjesztésére kéri az Európai bizottságot olyan ügyekben, amelyekkel kapcsolatban az Unió hatáskörébe tartozik a jogszabályok alkotása. A polgári kezdeményezést a 28 tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb 1 millió uniós polgárnak kell támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni a minimálisan szükséges aláírást. Például Magyarország részéről minimum 16 500 aláírás szükséges a mindenkori polgári kezdeményezés sikeréhez. 
Uniós polgári kezdeményezést bármely olyan területre lehet indítani, amiben az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik a jogalkotási javaslat előterjesztése.

 moszlap.hu

Letölthető tartalmak:

Útmutató az európai polgari kezdemenyezéshez-1.pdf 

Rendeletek az európai polgári kezdeményezéshez.pdf 

CoR-vélemény az európai polgári kezdeményezésről.docx 

vissz
magyar polgármester online

Partnereink


/files/viking.jpg

mosz

http://www.magyarpolgarmester.hu/files/EPS-magyarorszag_szivedhez_legkozelebb_fekete.jpg

mosz

fsd

 csfa

leblanc

flaga